اینفوگرافی, حکمرانی خوب چیست؟

سود ماسک و جریمه آن در جیب چه کسی می رود؟ 

سود ماسک و جریمه آن در جیب چه کسی می رود؟ 

سود ماسک و جریمه آن در جیب چه کسی می رود؟ 

 

انواع جریمه های مربوط به نزدن ماسک 

۵۰ هزار تومان برای هر فرد

۱۰۰ هزارتومان برای راننده های تاکسی 

 یک میلیون تومان برای أصناف

 

محمد مخبر، رئیس «ستاد اجرایی فرمان امام»:

قرارداد تولید ۵۰ میلیون ماسک معمولی امضا شده و به زودی توزیع اولین محموله در تهران انجام خواهد شد.

 

ستاد اجرایی فرمان امام،  نهاد ثروتمند اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی  است که ارزش آن به ۹۵ میلیارد دلار می‌رسد، در سال‌های اخیر این نهاد به یک غول دارویی تبدیل شده است.