اینفوگرافی, حکمرانی خوب

سوریه را رها نمی‌کنند! خودسوزی کارگران ایرانی

سوریه را رها نمی‌کنند! خودسوزی کارگران ایرانی

سوریه را رها نمی‌کنند! خودسوزی کارگران ایرانی

 

وزیر مسکن و شهرسازی: «ما همه عوامل موثر برای کارآمدن همکاری‌ها در مرحله بازسازی سوریه را در دستور کار خود قرار داده‌ایم»

رییس کمیته امداد: «پشتیبانی مالی از غزه وظیفه همه ملت‌های مسلمان است و برای دریافت کمک‌های مردم ایران به غزه آماده هستیم»

 

خودسوزی سه کارگر در کرمانشاه در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق