اینفوگرافی, حکمرانی خوب چیست؟

شوق خدمت نمایندگان مجلس!

شوق خدمت نمایندگان مجلس!

شوق خدمت نمایندگان مجلس!

 

اهدای خودروی ۳۰۰ میلیون تومانی «دناپلاس» به اعضای مجلس شورای اسلامی

(شهریور ۹۹)

 

حقوق ماهیانه هر نماینده: حداقل ۳۱ تا ۳۴ میلیون تومان

حقوق ماهیانه کل اعضای مجلس: حداقل ۱۰ میلیارد تومان

 

اولین حقوق اعضای مجلس یازدهم واریز شد: ۲۳۱ میلیون تومان

(تیر ۹۹)

 

عضو مجلس از قزوین: من خودروی شاسی بلند می خواهم!