اینفوگرافی, حکمرانی خوب

قرارداد نیم‌بند ۹۶ درصد از کارگران!

قرارداد نیم‌بند ۹۶ درصد از کارگران!
قرارداد نیم‌بند ۹۶ درصد از کارگران!

 

 

«فقط ۴ درصد از کارگران امنیت شغلی دارند» 

«قرارداد ۹۶ درصد از کارگران: موقت و ناپایدار» 

« سه و نیم میلیون کارگر غیررسمی تحت پوشش قانون کار نیستند»

 

نماینده کارگران در شورای عالی کار

 

 

 

وضعیت کارگر هر سال بدتر از پارسال

 

علی خدایی، عضو شورای عالی کار

« سه و نیم میلیون نفر کارگر در کشور است که در کارگاه‌های فاقد هرگونه قرارداد و بیمه تامین اجتماعی فعالیت می‌کنند».

مردادماه ۹۸

 

حبیب‌الله، دبیر اجرایی خانه کارگر سمنان

قدرت خرید جامعه کارگری حداقل به یک سوم تقلیل پیدا کرد. وضعیت معیشتی جامعه کارگری به نسبت سال قبل بدتر شد.

فروردین ۱۴۰۰

 

افزایش آمار سالمندان کارگر

 

مستمری بیشتر از یک‌سوم بازنشستگان تامین اجتماعی فقط کفاف هزینه های  ۱۰ روز از ماه را می‌دهد.

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران

 

دوسوم مستمری‌بگیران مجبور به‌کار در سن سالمندی هستند.

علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران

 

تعداد مستمری بگیران بیش از ۷٫۱ میلیون نفر است.

مرکز آمار

 

از ۲۲ صندوق بازنشستگی ۱۸ صندوق ورشکسته هستند.

سازمان تامین اجتماعی

 

قرارداد نیم‌بند ۹۶ درصد از کارگران!

جمهوری اسلامی ۱۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه کرد

این مبلغ ۵۰ هزار برابر حقوق عقب افتاده کارگران شهری اروندکنار است.

حداقل حقوق کارگری در سال ۱۳۹۸ حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.