حکمرانی خوب, ویدئو

مشکل برق در ایران از کجاست؟

مشکل برق در ایران از کجاست؟

مشکل برق در ایران از کجاست؟

رضا اردکانیان، وزیر نیرو گفته حتی اگر یک لامپ در یک واحد مسکونی خاموش شود، صرفه‌جویی بزرگی خواهد کرد.

 

اما مشکل برق در ایران از کجاست؟

 

بررسی گزارش رسمی وزارت نیرو نشان می دهد در یک دهه گذشته میزان مصرف مشترکان خانگی تقریبا ثابت بوده است 

در سال گذشته مشترکان خانگی تنها مصرف کننده حدود ۳۳ درصد برق تولیدی در ایران بودند.

بر اساس همین آمارها مصرف برق مشترکان صنعتی بیشتر از مشترکان خانگی است. 

از طرفی بر اساس گزارش سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران فعالیت بیش از ۵۰ درصد واحد‌های صنعتی متوقف شده است. و این یعنی مازاد برق مصرفی در شبکه تولید برق.

 

بر اساس گزارشهای رسمی مشکلات اصلی صنعت برق در حکمرانی برق است.

ساختار حاکمیت جلوی افزایش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه‌ای صنعت برق را گرفته است.

در صنعت دولتی برق بهینه‌سازی و کاهش تلفات در زنجیره تولید تا مصرف برق صورت نگرفته است

دولت « مطالبات شرکت‌های بخش خصوصی» را پرداخت نمی کند

مدیریت انحصاری دولتی عرضه و تقاضای فلزات و مواد خام باعث بروز مشکل برای تولید کنندگان برق شده است.

 

در نتیجه در حکمرانی برق مشکل اصلی دولت انحصارگری است که تنها به دنبال منافع خود است.