اینفوگرافی, حکمرانی خوب چیست؟

کولبر نان ندارد؛ جان ندارد

کولبر نان ندارد؛ جان ندارد

کولبر نان ندارد؛ جان ندارد

 

کشته و زخمی شدن ۱۶۶ کولبر در سال گذشته

 

آمار سال ۲۰۱۹ در ایران: مرگ ۷ کودک زیر ۱۸ سال 

۱۴ کولبر هم یخ زدند

 

سقوط کولبر ۱۴ ساله کرمانشاهی از ارتفاعات از ترس تیراندازی ماموران انتظامی

(شهریور ۹۹)

 

اکبر طبری: «۸۰۰ میلیارد هم بخواهم برادرانم به من می‌دهند»

«اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کنند»