اینفوگرافی, حکمرانی خوب

گسترده‌ترین اعتصاب کارگران ایرانی در سال ۱۴۰۲ : «فقیرتر شدیم»

اعتصاب

گسترده‌ترین اعتصاب کارگران ایرانی در سال ۱۴۰۲ : «فقیرتر شدیم»

جامعه باز:

اعتصاب کارگران دست‌کم ۹۰  واحد ترابری، صنعتی و نفتی در ایران

 

پیش بین صندوق بین‌المللی پول در خصوص اقتصاد جمهوری اسلامی در سال۱۴۰۲   ، 

رشد اقتصادی ایران با کاهش مواجه می‌شود و بدهی‌های خالص دولت ایران نیز هزار تریلیون تومان افزایش خواهد داشت