حکمرانی خوب, ویدئو

گفتگوی عبدالرضا احمدی مدیر موسسه ترویج جامعه باز با تلویزیون ایران اینترنشنال

گفتگوی یوحنا نجدی مدیر اجرایی موسسه ترویج جامعه باز با تلویزیون ایران اینترنشنال

گفتگوی عبدالرضا احمدی مدیر موسسه ترویج جامعه باز با تلویزیون ایران اینترنشنال

 

رضا احمدی، عضو گروه دانش‌آموختگان لیبرال ایران و مدیر موسسه ترویج جامعه باز در گفتگو با تلویزیون ایران اینترنشنال: جمهوری اسلامی نشان داد که در سه فاز کرونا، دوران اعلام، تشخیص و درمان به تنها چیزی که فکر نکرده مدیریت و سلامت شهروندان است.