تصویر, حکمرانی خوب, فسادبان, مهمان, ویدئو

گفتگوی نوید جمشیدی؛ سردبیر آسیا نیوز در خصوص فساد

نوید جمشیدی؛ سردبیر آسیا نیوز

گفتگوی نوید جمشیدی؛ سردبیر آسیا نیوز در خصوص فساد

 

سمینار آنلاین «موسسه ترویج جامعه باز» با حضور کارشناسان درباره فساد در جمهوری اسلامی با محورهای زیر:

•فسادهای اخیر در جمهوری اسلامی، به دلیل نوع ساختار اقتصادی است یا ریشه آن را باید در کل ساختار سیاسی و اقتصادی نظام از ابتدای انقلاب جستجو کرد؟

•آیا شرایط و ابزارهای لازم (حقوقی، حقیقی، سازمانی و غیره) برای کنترل فساد و مبارزه با آن در جمهوری اسلامی وجود دارد؟

•مسوولیت شهروندی مردم در مقابل فساد چیست؟ آیا اساسا مردم در این زمینه مسوولیتی دارند؟

فسادهای اخیر در جمهوری اسلامی، به دلیل نوع ساختار اقتصادی است یا ریشه آن را باید در کل ساختار سیاسی و اقتصادی نظام از ابتدای انقلاب جستجو کرد؟

نوید جمشیدی؛ سردبیر آسیا نیوز: نوید جمشیدی؛ سردبیر آسیا نیوز: بخش زیادی از پرونده‌های فساد در جمهوری اسلامی در جریان درگیری‌های بین جناحی و باندی افشا می‌شود. ما ساختار اقتصادی شفافی نداریم؛ ساختار اقتصادی موفق و پویا در ایران در زمان پهلوی وجود داشت که به طور کامل نابود شده است.

شرایط و ابزارهای لازم (حقوقی، حقیقی، سازمانی و غیره) برای کنترل فساد و مبارزه با آن در جمهوری اسلامی وجود دارد؟

نوید جمشیدی؛ سردبیر آسیا نیوز: اساسا اراده‌ای برای مبارزه جدی با فساد در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد. دنباله فساد در جمهوری اسلامی، به هسته سخت قدرت در نظام می‌رسد.

قسمت پایانی؛ مسوولیت شهروندی مردم در مقابل فساد چیست؟ آیا اساسا مردم در این زمینه مسوولیتی دارند؟

نوید جمشیدی؛ سردبیر آسیا نیوز: شهروندان ایرانی به دلیل شرایط اقتصادی در وضعیت ناامیدی هستند؛ نمی‌توان از آنها انتظار داشت که مثلا همچون مردم کشورهای اسکاندیناوی عمل کنند؛ این یک انتظار غیرواقعی است؛ این انتظار زیادی از مردم ستم کشیده ایران است.

بنا بر گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل(Transparency International)، ایران در سال ۲۰۱۹ از نظر فساد مالی در رتبه ۱۴۶ از میان ۱۸۰ کشور قرار دارد. هشت پله سقوط نسبت به سال ۲۰۱۸ و پایین‌ترین رتبه در بیش از چهار دهه عمر جمهوری اسلامی.

Related Posts