فساد چیست؟, فسادبان, مهمان, ویدئو

گفتگوی کامران خوانساری‌نیا؛ دبیر سیاستگذاری نوفدی در خصوص فساد

گفتگوی کامران خوانساری‌نیا؛ دبیر سیاستگذاری نوفدی در خصوص فساد

گفتگوی کامران خوانساری‌نیا؛ دبیر سیاستگذاری نوفدی در خصوص فساد

 

سمینار آنلاین «موسسه ترویج جامعه باز» با حضور کارشناسان درباره فساد در جمهوری اسلامی با محورهای زیر:

  فسادهای اخیر در جمهوری اسلامی، به دلیل نوع ساختار اقتصادی است یا ریشه آن را باید در کل ساختار سیاسی و اقتصادی نظام از ابتدای انقلاب جستجو کرد؟

  آیا شرایط و ابزارهای لازم (حقوقی، حقیقی، سازمانی و غیره) برای کنترل فساد و مبارزه با آن در جمهوری اسلامی وجود دارد؟

  مسوولیت شهروندی مردم در مقابل فساد چیست؟ آیا اساسا مردم در این زمینه مسوولیتی دارند؟

فسادهای اخیر در جمهوری اسلامی، به دلیل نوع ساختار اقتصادی است یا ریشه آن را باید در کل ساختار سیاسی و اقتصادی نظام از ابتدای انقلاب جستجو کرد؟

کامران خوانساری‌نیا؛ دبیر سیاستگذاری اتحادیه ملی دموکراسی برای ایران (نوفدی): فساد در کشورهای دیگر، اقتصادی است اما در جمهوری اسلامی، با فساد سیاسی مواجه هستیم. یکی از اصلی‌ترین اهداف در خیانت ۵۷ هم این بود که کشور را غارت کنند؛ به همین خاطر {انقلابیون} رفتند و همه چیز افراد موفق در دوران پهلوی را دزدیدند.

شرایط و ابزارهای لازم (حقوقی، حقیقی، سازمانی و غیره) برای کنترل فساد و مبارزه با آن در جمهوری اسلامی وجود دارد؟

کامران خوانساری‌نیا؛ دبیر سیاستگذاری اتحادیه ملی دموکراسی برای ایران (نوفدی): حل مشکل فساد در جمهوری اسلامی امکان‌ناپذیر است. این واقعیت برای مردم ایران نیز بسیار بدیهی است و به خاطر همین شعار می‌دهند «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا». راه حل نهایی همه مشکلات مردم ایران از جمله فساد دولتی، سرنگونی جمهوری اسلامی است.

قسمت پایانی؛ مسوولیت شهروندی مردم در مقابل فساد چیست؟ آیا اساسا مردم در این زمینه مسوولیتی دارند؟

کامران خوانساری‌نیا؛ دبیر سیاستگذاری اتحادیه ملی دموکراسی برای ایران (نوفدی): مشکل فساد {در جمهوری اسلامی} یک مشکل ملی است و هر ایرانی در هر جای دنیا یک نقشی دارد. همانگونه که شاهزاده رضا پهلوی در پیمان ملی گفتند، هر ایرانی باید به وظیفه ملی و میهنی‌اش عمل کند و مهمترین وظیفه هر ایرانی، سرنگونی جمهوری اسلامی است.