اینفوگرافی, حکمرانی خوب چیست؟

ثبات سیاسی؛ مقایسه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بر اساس آمار بانک جهانی

مقایسه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بر اساس آمار بانک جهانی بر‭ ‬اساس‭ ‬جدیدترین‭ ‬آمار‭ ‬‭ ‬‮«‬بانک‭ ‬جهانی‮»‬‭ (‬۱۳۹۵‭)‬‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬‮«حمایت از بخش خصوصی»‬‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬کشورهای‭ ‬خاورمیانه‭ ‬و‭ ‬شمال‭ ‬آفریقا‭ ‬در‭ ‬رتبه‭ ۹ قرارگرفته‭ ‬است‭و ‬ کشورهای‭ ‬چون‭ ‬جیبوتی‭ ‬و‭ ‬کویت در‭ ‬رتبه‌های‭ ‬بالاتری‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند‭.‬