راستی آزمایی, ویدئو

«از توان مدیریتی بالا در کشور برخورداریم»

مدیریت بحرانها شهری  دبیرکل خانه کارگر: بروز حادثه پلاسکو نشان می‌دهد که در مدیریت حوادث شهری ناکارآمدی وجود دارد.

اسحاق جهانگیری 

«از توان مدیریتی بالا در کشور برخورداریم»

۲ تیر ۱۳۹۹

 

آیا واقعیت دارد؟ 

 

مدیریت بحرانها شهری 

دبیرکل خانه کارگر:

بروز حادثه پلاسکو نشان می‌دهد که در مدیریت حوادث شهری ناکارآمدی وجود دارد.

 

مدیریت بحران در آتش سوزی جنگل ها

خبردنا:

عدم مهار آتش سوزی را “نمادی از ناتوانی مدیریتی” مسئولین توصیف کردند.

 

سازمان جنگل‌ها اطفای حریق:

نهادهای مسئول نه گشت هوایی دارند، نه بالگرد و نه هواپیمای آبپاش.

مدیریت بحران برف و یخبندان در شهرها

 

فرماندار اسلامشهر 

«هیچ امکان مدیریت بحران در شهرستان نزدیک به یک میلیون نفری اسلامشهر وجود ندارد به طوری که بارش یک برف این شهر را زمین گیر می کند»

آبان ما۹۷

 

عضو مجلس شورای اسلامی 

کشور با کمبود ۱۴۰۰ دستگاه ماشین برف روب مواجه است

بهمن ۹۶