اینفوگرافی, حکمرانی خوب

افزایش هزار میلیاردی بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه؛ بودجه ناچیز برای مبارزه با خشکسالی

افزایش هزار میلیاردی بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه؛ بودجه ناچیز برای مبارزه با خشکسالی

افزایش هزار میلیاردی بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه؛ بودجه ناچیز برای مبارزه با خشکسالی

 

بودجه مرکز خدمات حوزه‌های علمیه برای حق بیمه طلاب و روحانیون غیرشاغل

۱.۴۹۵ میلیارد تومان

افزایش ۲۰۲ درصدی 

 

بودجه عملیات آبخیزداری، ایمن‌سازی حوضه‌های آبخیز در برابر سیل و حفاظت از خاک

۲۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان 

 

بودجه سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور

۵۳۱ میلیارد تومان