اینفوگرافی, حکمرانی خوب

اقتصاد بسته تر شده است

اقتصاد

آنچه خوب است درباره خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی بدانیم؛

اقتصاد بسته تر شده است

جامعه باز: 

 

بر اساس شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج:

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۱  در جایگاه ۱۷۰ قرار دارد 

اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۹ در جایگاه ۱۱۱ قرار دارد 

 

اقتصاد ایران در ده سال گذشته بسته‌تر شده است و  خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی به باز شدن اقتصاد کمکی نکرده است.

در ۱۵ سال نخست خصوصی‌سازی در ایران سهم «بخش خصوصی واقعی» کمتر از ۲۰ درصد و سهم نهادهای نظامی و انقلابی نزدیک ۵۰ درصد است.