اینفوگرافی, حکمرانی خوب, فسادبان

کارگران در سراشیبی فقر مطلق

افزایش حداقلی دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نشان از سوق آنان به فقر مطلق دارد و از دلایل آشکار آن تورم سرسام آور در ایران است.

کارگران در سراشیبی فقر مطلق

🔹در سیصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی کار دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ تعیین شد.
بر اساس این مصوبه، دستمزد کارگران ۳۵.۳ درصد افزایش پیدا می‌کند. این در حالی است که مردم با تورم ۵۰ درصدی مواجه‌اند و پیش‌بینی تورم در سال نو به ۶۵ درصد نیز می‌رسد.
وضعیتی که تنها نشان از سوق کارگران به سمت فقر مطلق دارد.

#فقرمطلق #افزایش_دستمزد #کارگران #افزایش_حقوق #تورم #جامعه_باز #جامعه_باز_و_دشمنان_آن
@AposIran