دسته‌بندی نشده

گفتگوهایی با پرویز دستمالچی: رای به مثابه بیعت با جمهوری اسلامی

با پرویز دستمالچی: رای به مثابه بیعت با جمهوری اسلامی درباره مکانیسم موسوم به «انتخابات» و کارکرد نهادهای انتخابی توسط مردم در جمهوری اسلامی

گفتگوهایی با پرویز دستمالچی، نویسنده و تحلیل‌گر سیاسی

درباره مکانیسم موسوم به «انتخابات» و کارکرد نهادهای انتخابی توسط مردم در جمهوری اسلامی

این قسمت: رای به مثابه بیعت با جمهوری اسلامی