اینفوگرافی, حکمرانی خوب, زن،زندگی،آزادی

ادامه فشار بر خانواده‌های دادخواه

با آزادی ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی مخالفت شد. او از مردادماه سال ۱۴۰۲ در زندان است.

ادامه فشار بر خانواده‌های دادخواه

🔹با آزادی ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی مخالفت شد؛
🔹او از مردادماه سال ۱۴۰۲ در زندان است.
از جمله اتهام‌ها علیه ماشاالله کرمی: فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی.

با وجود آن‌که نزدیک به هشت ماه از بازداشت ماشالله کرمی، پدر دادخواه جوان اعدامی محمدمهدی کرمی می‌گذرد، رییس شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج، با آزادی موقت ماشالله کرمی مخالفت کرد.
پیش از این خبرها حاکی از این بود که مقامات قضایی جمهوری اسلامی وثیقه‌ای هفت میلیارد تومانی برای آزادی موقت ماشالله کرمی تعیین کرده‌اند. در حالی که خانواده کرمی توان مالی پرداخت چنین هزینه سنگینی را ندارد.

🔹کمال لطفی، پدر رضا لطفی از جانباختگان خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بازداشت شد؛
🔹او پیشتر نیز ۷۸ روز را در زندان به سر برده بود.
جرم: دادخواهی از خوان ریخته‌شده فرزندان.

خانواده بزرگ دادخواهان در ایران اما هراسی به دل راه نمی‌دهند.

#خانواده‌های_دادخواه #ماشالله_کرمی #محمدمهدی_کرمی #کمال_لطفی #رضا_لطفی #پدران_دادخواه #مادران_دادخواه #زن_زندگی_آزادی #جامعه_باز #جامعه_باز_و_دشمنان_آن
@AposIran