اینفوگرافی, حکمرانی خوب

شاخص بهره‌وری کل اقتصاد  کمتر شده است

بهره‌وری

آنچه خوب است درباره خصوصی‌سازی در جمهوری اسلامی بدانیم؛

شاخص بهره‌وری کل اقتصاد  کمتر شده است

جامعه باز: 

طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان از شرکت‌های دولتی تحت عنوان خصوصی‌سازی واگذار شدند. (بدون احتساب تورم)

 

بر اساس  گزارش‌های بانک مرکزی در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸، شاخص بهره‌وری کل اقتصاد ایران بیش از هفت درصد کمتر هم شده است.

 

از سال ۱۳۸۰ تا پایان سال ۱۳۹۴ نزدیک به نیمی از بنگاه‌های دولتی به «نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و…» واگذار شده‌اند.