اینفوگرافی, حکمرانی خوب

ثروت بربادرفته

ثروت بربادرفته؛ نگاهی به فسادهای کلان در سه دهه اخیر

ثروت بربادرفته؛

نگاهی به فسادهای کلان در سه دهه اخیر

 

۱۳۷۰  اختلاس بانکی  ۱۲۳ میلیارد تومان

۱۳۸۱ رشوه و فساد بانکی  ۴ میلیارد تومان

۱۳۹۰ فساد مالی  ۳۰۰۰ میلیارد تومان

۱۳۹۱  رشوه و سواستفاده از موقعیت شغلی  ۳۲۵۰ میلیارد تومان

۱۳۹۲  جعل و رشوه  ۱۸ هزار میلیارد تومان

۱۳۹۲  فساد در بنیاد شهید ۸۰۰۰ میلیارد تومان

۱۳۹۴ گم شدن دکل نفتی  ۱۲۴ میلیون دلار

۱۳۹۵ اختلاس در صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه ۸۰۰۰ میلیارد تومان

۱۳۹۵ حقوق نجومی ۲۳ میلیارد تومان

۱۳۹۶ اختلاس در وزارت نفت ۱۰۰۰ میلیارد تومان

 

مجموع مبالغ  فسادهای سال ۱۳۹۵ معادل ایجاد بیش از ۲۰۰ هزار فرصت شغل است.

 

تنها یک فقره فساد صندوق فرهنگیان معادل ساخت و تجهیز ۱۰۰ هزار تخت بیمارستان است.

 

منبع: جهان صنعت