راستی آزمایی, فسادبان, ویدئو, یادداشت

راستی آزمایی ادعای ابراهیم رئیسی در خصوص ایجاد سامانه شفافیت در آستان قدس رضوی

راستی آزمایی ادعای ابراهیم رئیسی در خصوص ایجاد سامانه شفافیت در آستان قدس رضوی

راستی آزمایی ادعای ابراهیم رئیسی در خصوص ایجاد سامانه شفافیت در آستان قدس رضوی

 

ابراهیم رییسی در سومین مناظره خود مدعی شد سامانه شفافیت در آستان قدس رضوی در دوران تولیت وی ایجاد شده است. او در این مناظره با حمایت از شفافیت در دولت احتمالی خود گفت: «حتما باید سامانه جامعه اطلاعات اقتصادی ایجاد کرد که تمام داده‌های اقتصادی را بتوان رصد کرد. ما این کار را در آستان قدس کردیم در مورد شرکتهای اقتصادی ۳۵ تا ۴۰ شرکت را پشت ویترین گذاشتیم تا همه مردم ببینید که این باعث اعتماد مردم خواهد شد.»

این ادعا واقعیت دارد؟

 

بررسی‌ها گزارش‌ها نشان می‌دهد در اسفند ۱۳۹۷ و در دوران تولیت ابراهیم رییسی تنها رونمایی از سامانه شفافیت اقتصادی آستان قدس رضوی اتفاق افتاده است. 

سیدرضا فاطمی‌امین در قائم‌مقام وقت تولیت آستان قدس رضوی در اسفند ۱۳۹۷ در همین خصوص گفته بود: «در این سامانه فعالیت‌های اقتصادی آستان قدس رضوی با شفافیت ارائه خواهد شد و تمامی فعالیت‌های اقتصادی و سود دهی یا زیان دهی شرکت‌های تابعه این سازمان به صورت شفاف اعلام خواهد شد.» 

 

وی همچنین گفته بود: «وی گفت: آیین نامه شفافیت امور اقتصادی نیز در حال تدوین است و اوایل سال آینده (۱۳۹۸) ابلاغ خواهد شد که بر اساس آن تکالیفی برای همه بخشهای آستان قدس رضوی مشخص می‌شود.» 

 

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این سامانه هنوز فعالیت عمومی ندارد. احمد مروی تولیت فعلی آستان قدس رضوی در ۲۱ آبان ۱۳۹۹ در خصوص راه اندازی سامانه شفافیت کفته بود «سامانه شفافیت آماده شده و برای رفع اشکالات به صورت آزمایشی فعال است و به زودی در دسترس عموم قرار می‌گیرد.» وی همچنین گفته بود، «این سامانه نقایصی خواهد داشت که به مرور و با اخذ نظرات و پیشنهادات مردم ان شاءلله کاملتر و بی‌نقص‌تر خواهد شد.» 

 

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این سامانه همچنان فعالیت عمومی نداشته و در دسترس عموم نیست. 

بنابراین ادعای ابراهیم رییسی در خصوص سامانه شفافیت در آستان قدس رضوی ادعایی اشتباه برانگیز است.