انتخابات ۱۴۰۳, حکمرانی خوب

واقعیت یا شایعه در انتخابات جمهوری اسلامی

واقعیت یا شایعه در انتخابات جمهوری اسلامی

یکی از تکنیک‌های حکومت‌های اقتدارگرا استفاده از شایعات برای ایجاد رضایت عمومی و تهییج مردم است.
این تکنیک در انتخابات‌های جمهوری اسلامی بسیار استفاده می‌شود.
وعده‌های رفاه اقتصادی، بهتر شدن شرایط اجتماعی و رسیدگی‌های قضایی شفاف، مثال‌هایی از این قبیل شایعات‌اند.

اما شایعه چیست و چه دسته‌هایی دارد؟
شایعه به اطلاعات یا داستان‌هایی گفته می‌شود که به‌طور غیررسمی و بدون اعتبارسنجی دقیق منتشر می‌شوند.

 

شایعه‌ها به چند دسته‌اند:

شایعه‌های تفرقه‌افکن: که هدف‌شان ایجاد اختلاف و دو دستگی در میان گروه‌ها و جامعه است.

شایعه‌های ترسناک: که هدف‌شان ایجاد ترس و وحشت در میان مردم است. نمونه آن پخش شایعه درباره واکسن آمریکایی کرونا به بهانه «تغییر ژن ایرانی»‌ در حمایت از اعلام ممنوعیت این واکسن توسط خامنه‌ای در زمستان سال ۹۹ بود.

شایعه‌های اغراق‌آمیز: که هدف‌شان ایجاد هیجان و جلب توجه عمومی است؛

شایعه‌های نجات‌دهنده: که هدف‌شان ارائه راه‌حل‌های نامعتبر و نادرست برای مشکلات و بحران‌ها است.

شایعه‌های خوش‌بینانه: که هدف‌شان ایجاد امید و خوش‌بینی موقت است.

شایعه‌های بدنام‌سازی: که هدف‌شان تخریب شخصیت و اعتبار فردی یا گروهی است. نمونه آن ایجاد شایعه درباره خانواده پهلوی در نقطه‌های زمانی متفاوت است.