اینفوگرافی, حکمرانی خوب

صندوق توسعه ملی یا صندوق بریز و بپاش های دولتی

صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی یا صندوق بریز و بپاش های دولتی

حامعه باز:

صندوق توسعه ایران یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۴۰ میلیارد آن توسط دولت‌های مختلف مصرف شده است.

مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی

میزان برداشت دولتهای جمهوری اسلامی از منابع صندوق

۶۷ درصد 

میزان سرمایه صندوق ملی قطر

 ۴۵۰ میلیارد دلار

میزان سرمایه صندوق ملی عربستان

۶۰۷ میلیارد دلار

میزان سرمایه صندوق ملی پادشاهی نروژ

۱.۲ تریلیون دلار