ویدئو

تعطیلی صنعت گردشگری ایران تا سال ۲۰۲۵

گردشگری

تعطیلی صنعت گردشگری ایران تا سال ۲۰۲۵

جامعه باز: 

علی‌اکبر عبدالملکی رییس کمیسیون گردشگری  از آسیب ۹۷ درصدی به کسب و کارهای وابسته به گردشگری کشور سخن گفته است.

این در حالی است که درآمد حاصل از گردشگری در پادشاهی عربستان تنها در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۳ به میزان ۹.۸۶ میلیارد دلار بوده است.

عربستان پیش‌بینی می‌کند گردشگری در نهایت تا سال ۲۰۳۲ حدود ۱۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل دهد.

عربستان همچنین در رتبه دوم برترین کشورهای دنیا از لحاظ نرخ رشد سالانه گردشگری قرار دارد.

اما در ایران ما فعالان صنعت گردشگری از تعطیل طولانی مدت صنعت گردشگری ایران تا ۲ سال آینده خبر می دهند.

مهمترین مانع سیاسی ورشکستگی گردشگری در ایران حکمرانی جمهوری اسلامی است. 

در دوران حکمرانی این حکومت نه تنها هیچ زیرساخت حقوقی، اقتصادی و اجتماعی برای صنعت گردشگری در ایران رخ نداه است.

بلکه از طرفی دیگر صنعت گردشگری در جمهوری اسلامی بدل به سازمان گروگانگیری و اخاذی سیاسی و مالی شده است.