اینفوگرافی, پرونده, حکمرانی خوب چیست؟, فساد چیست؟

حلقه فاسد معصومه ابتکار و سید محمد هاشمی

محمد هاشمی، همسر معصومه ابتکار، از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ عضو وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود و پس از آن به سمت ریاست اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات رسید.

معصومه ابتکار در سال ۱۳۵۷ با سید محمد هاشمی ازدواج کرد و از او صاحب دو فرزند پسر شد. هاشمی یکی از طراحان حمله به سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ در تهران بود.

از جمله دستاوردهای سید محمد هاشمی:

📌 سید محمد هاشمی، همسر معصومه ابتکار، از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰ عضو وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بود. او پس از آن به سمت ریاست اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات رسید.
📌 در ۲۷ دی ۱۳۹۴، هاشمی به دلیل همکاری با وزارت دفاع برای لجستیک نیروهای مسلح (MODAFL) تحت تحریم‌ آمریکا قرار گرفت.
📌 محمد هاشمی در دهه ۱۳۶۰ برای پروژه خیالی اکتشاف نفت در خلیج فارس بودجه‌ای به ارزش ۵ میلیارد تومان گرفت که در نهایت با تعدادی گزارش تقلبی به آن پایان داد.

معصومه (نیلوفر) ابتکار به عنوان سخنگوی دانشجویان مسلمان پیرو خط امام به همراه همسر اطلاعاتی خود و دیگر اعضای سرسپرده گروه بود که به سفارت آمریکا حمله کرده و دیپلمات‌های آن را به مدت ۴۴۴ روز گروگان گرفتند.

#معصومه_ابتکار #پرونده #خواهر_ماری #سید_محمد_هاشمی #ابتکار #سفارت_آمریکا_در_تهران #دانشجویان_پیرو_خط_امام #خمینی #انقلاب۵۷ #وزارت_اطلاعات_جمهوری_اسلامی #جامعه_باز #جامعه_باز_و_دشمنان_آن