اینفوگرافی, زن،زندگی،آزادی

وضعیت نیروهای امنیتی؛ خسته از سرکوب

سرکوب

وضعیت نیروهای امنیتی؛ خسته از سرکوب

جامعه باز:

خامنه‌ای در دیدار با حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی: «یک وقت خود را نبازید»

خامنه‌ای خطاب به بسیجیان: «نترسید؛ سست نشوید؛ شما برتر هستید»

دیدار سرزده از یگان ویژه فاتحین تهران بزرگ

تصویری واضح از حال و روز بسیج و نیروهای سرکوب: خسته و درمانده

شعارهای معترضان: «بسیجی جیره‌خور، آخرشه خوب بخور»