اینفوگرافی, حکمرانی خوب

کودکان؛ قربانیان معصوم

کودکان؛ قربانیان معصوم

کودکان؛ قربانیان معصوم

کودک همسری

 

ازدواج حدود ۱۳۰هزار دختربچه کمتر از ۱۴ سال و ۱۰۰ پسربچه زیر ۱۵ سال بین سال‌های ۹۵ تا ۹۸ 

 

ازدواج بیش از هفت هزار دختر زیر ۱۴ سال در کشور فقط در بهار امسال

 

 

علت بسیاری از کودک همسری ها: دریافت وام ازدواج و مشکلات اقتصادی 

 

جهرمی، وزیر ارتباطات: «طوری سیاه‌نمایی نکنید که تصور شود همه نوجوانان مشکل دارند»