اینفوگرافی, حکمرانی خوب

زندگی میلیون‌ها ایرانی در بناهای ناپایدار و مرگبار

تهران، پس از خراسان رضوی، دومین استان با بیشترین تعداد بناهای ناپایدار است.

زندگی میلیون‌ها ایرانی در بناهای ناپایدار و مرگبار

🔺بیش از ۲۴۸ هزار بنای ناپایدار در استان تهران وجود دارد؛
🔺این بناها با یک زلزله کوچک آوار خواهند شد؛
🔺تهران، پس از خراسان رضوی، دومین استان با بیشترین تعداد بناهای ناپایدار است.
مدیرکل راه‌ و شهرسازی استان تهران- فروردین ۱۴۰۳

 

🔺بیش از ۵۰۰ هزار نفر در بنا‌های ناپایدار شهر تهران زندگی می‌کنند؛
🔺۲ میلیون و ۷۰۰ هزار بنای ناپایدار در کشور وجود دارد؛
🔺«فاجعه بزرگی» در راه است.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران- اسفند ۱۴۰۲

#بناهای_ناپایدار #زلزله #شهرسازی