اینفوگرافی, حکمرانی خوب چیست؟

گرانی نان در راه است:بهای تولید گندم ۵۰ درصد افزایش دارد

گرانی نان در راه است:بهای تولید گندم ۵۰ درصد افزایش دارد

گرانی نان در راه است: بهای تولید گندم ۵۰ درصد افزایش دارد

 

رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور:

 افزایش قیمت کود تولید را برای ۸۰ درصد کشاورزان از صرفه انداخت.

 

هزینه تولید هر کیلوگرم گندم ۵۰۹۲ تومان تعیین شده 

اما با افزایش قیمت کود شیمیایی قیمت تمام شده گندم حداقل ۷ هزار تومان خواهد بود

و این یعنی گرانی نان در راه است. و بهای تولید گندم ۵۰ درصد افزایش دارد.

 

اولویت در حکمرانی جمهوری اسلامی مردم ایران است؟

رییس دفتر حسن روحانی می گوید: «چهار محموله بسیار پر و پیمان برای لبنان فرستادیم»

مردم ایران از مشکلات اقتصادی بسیاری رنج می برند.

طبق گزارش های حکومتی، حدود ۱۵ درصد از مردم در سال گذشته فقط چندبار گوشت مصرف کرده اند.

۱۶ میلیون نفر رسما زیر خط فقر هستند.

آمارهای واقعی قطعا فراتر از این ارقام است خبرگزاری رویترز هم به تازگی در گزارشی اعلام کرده که مردم ایران روز به روز فقیرتر می شوند هر روز فقیر تر از دیروز صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که نرخ تورم در ایران در سال جاری به حدود ۳۵ درصد می رسد این یعنی؛ گرانی بیشتر و سفره های خالی تر مردم پول و ثروت مردم اما همچنان روانه لبنان و فلسطین و سوریه می شود سهم مردم ایران از درآمدهای هنگفت نفت، چیزی جز فقر و گرانی نیست تصویری واقعی از کیفیت حکمرانی در جمهوری اسلامی اولویت: لبنان و فلسطین و حزب الله و امثال آنها

آنها که مهم نیستند: مردم ایران