اینفوگرافی, حکمرانی خوب

سفره‌ها کوچک نشدند؛ محو شدند!

سفره

سفره‌ها کوچک نشدند؛ محو شدند!

جاتمعه باز: 

 

مسعود بختیاری، عضو کمیته فنی آبزیان خبر داد:

خرید و مصرف ماهی کنسروی در ایران نصف شد 

 

قیمت خرما در ایران؛ هر کیلو بیش از ۵۰۰ هزارتومان

 

رواج پدیده‌ای جدید در ایران: خرید نصف نان! 

افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت نان در ۱۵ استان ایران

مرداد ۱۴۰۲

 

این سفره‌هایی که از خانه‌های ایرانیان جمع می‌شوند….