اینفوگرافی, حکمرانی خوب

دلیل مخالفت با حجاب اجباری مشخص شد: جهل!!

حجاب اجباری

دلیل مخالفت با حجاب اجباری مشخص شد: جهل!!

جامعه باز:

 

محمدعلی گرامی، مدرس حوزه علمیه قم: «دلیل بی‌حجابی اغلب زنان جهل آنان است»

مرداد ۱۴۰۲

 

احمد خاتمی، امام جمعه تهران: «دشمن به دنبال کم رنگ کردن غیرت دینی است»

مرداد ۱۴۰۲

 

مجتبی روحانی، امام جمعه بابل: «برخی مسافرین بسیاری از هرزگی و آلودگی‌ها را انجام می‌دهن»د

مرداد ۱۴۰۲