اینفوگرافی

سازمان بسیج مستضعفان؛ ۹۰ درصد رشد بودجه نسبت به آغاز دوران «تدبیر و امید» در پنج سال پیش