اینفوگرافی

دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری؛ ۲،۴ برابر شدن بودجه نسبت به آغاز دوران «تدبیر و امید» در پنج سال پیش

بودجه سال ۱۳۹۷: ۷ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان

 

۲،۶ برابر بودجه ستاد توسعه علوم و فناوریهای سلولهای بنیادی

۱،۶ برابر بودجه پارک علم و فناوری مازندران

 

بودجه در نخستین سال ریاست جمهوری حسن روحانی: ۲ میلیارد و ۹۶۱ میلیون تومان

۲،۴ برابر شدن بودجه نسبت به آغاز دوران «تدبیر و امید» در پنج سال پیش