اینفوگرافی, حکمرانی خوب, فسادبان

وقتی جمهوری اسلامی، رکورد می‌زند!

به گزارش مرکز آمار ایران، در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نزدیک به ۹۳۰ هزار دانش‌آموز در ایران ترک تحصیل کردند.

وقتی جمهوری اسلامی، رکورد می‌زند!

به گزارش مرکز آمار ایران، سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ نزدیک به ۹۳۰ هزار دانش‌آموز ترک تحصیل کردند.
به عبارت دیگر در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در مقاطع تحصیلی مختلف ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ تن از دانش‌آموزان از تحصیل بازماندند.
– نوجوانان ۱۵ تا ۱۷ ساله بیش‌ترین تعداد بازمانده از تحصیل را داشتند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، آمار ترک تحصیل در کشور به بیش‌ترین میزان در نیم‌دهه اخیر رسیده و نرخ ترک تحصیل در تمامی مقاطع افزایش داشته است.
باید گفت این روند افزایشی آمار بازماندگان از تحصیل همچنان ادامه دارد.

جمهوری اسلامی سال تحصیلی گذشته در میزان افزایش نرخ ترک تحصیل دانش‌آموزان رکورد شکست.

از جمله مهم‌ترین سبب‌های ترک تحصیل دانش‌آموزان ایرانی فقر اقتصادی و کیفیت پایین آموزش در مدارس کشور است.

 

 

#ما_رکورد_زدیم #ترک_تحصیل #فقر_اقتصادی #جامعه_باز #جامعه_باز_و_دشمنان_آن