آکادمی جنبش, دیده‌بان اعتصابات و اعتراضات, زن،زندگی،آزادی

نمونه‌هایی از «مهربانی نظامیان با معترضان»!

بر اساس گفته ابوطالب شفقت، استاندار لرستان، در دولت رئیسی افسران و نظامیان حتی با معترضان با مهربانی برخورد کردند.

نمونه‌هایی از «مهربانی نظامیان با معترضان»!

«در دولت رئیسی، افسران و نظامیان حتی با معترضان با مهربانی برخورد کردند»
«در سطح دنیا برای شهادت رئیسی گریستند»
ابوطالب شفقت، استاندار لرستان- خرداد ۱۴۰۳

نمونه‌هایی از «مهربانی نظامیان» با معترضان در دولت رئیسی در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»:
بازداشت دست‌کم ۳۰ هزارنفر در شهرهای مختلف ایران (برخی نهادها شمار بازداشت‌شدگان را بیش از ۶۰ هزارنفر تخمین زدند)؛
مرگ دست‌کم ۵۰۰ نفر در سرکوب‌ها؛
اعدام دست‌کم ۹ معترض زندانی؛
سرکوب بی‌رحمانه اعتراض‌های دانشجویی؛
اخراج یا بازنشستگی اجباری ده‌ها استاد دانشگاه در شهرهای مختلف از جمله حدود ۴۰ تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران.