اخبار, حکمرانی خوب

کارزار صدای ایران؛ در کنار مردم ایران و «صدای ایران»

صدای ایران

کارزار صدای ایران؛ در کنار مردم ایران و «صدای ایران»

«موسسه ترویج جامعه باز» همراه با شماری دیگر از افراد و نهادهای آزادی‌خواه ایرانی در آلمان، کمپین بزرگ «صدای ایران» را راه‌اندازی کرده است. ما در گام نخست این کمپین، ۳۰۰ وسیله حمل و نقل عمومی را به مدت سه ماه در چهار شهر بزرگ آلمان، شامل هامبورگ، برلین، دوسلدورف، کلن با تصاویری از جان‌باختگان آبان ۱۳۹۸ و هواپیمای اوکراینی PS-752  مجهز کرده و به حرکت در آورده‌ایم تا در مرحله نخست، «افکار عمومی» در آلمان را به سرکوب و نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی آگاه کنیم.

این کمپین در گام‌های بعدی با ابزارهای مختلف، «رسانه‌ها» و «دولت جدید آلمان» را مخاطب قرار خواهد داد و صدای مردم ایران را به آنها خواهد رساند.

اهداف اصلی این کمپین، استمرار جنبش «نه به جمهوری اسلامی»، نقد رسانه‌های اروپایی بویژه آلمانی نسبت به وقایع ایران،انتقاد از رویکرد دولت آلمان نسبت به سرکوب مردم ایران و درخواست از دولت جدید این کشور برای توجه به مطالبات آزادی‌خواهانه ایرانیان و همچنین اعلام همبستگی با ایرانیان داخل کشور در مسیر گذار به دموکراسی است.

«موسسه ترویج جامعه باز» و ایرانیان آزادی‌خواه در آلمان، با راه‌اندازی این کمپین، از همه توان خود برای نشان دادن عمق نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی استفاده خواهند کرد.

ما، همه، در کنار مردم ایران و «صدای ایران» هستیم.

«موسسه ترویج جامعه باز»

سپتامبر ۲۰۲۱