اینفوگرافی, حکمرانی خوب

آری به نظام؟!

احمد خاتمی: «شرکت در انتخابات، آری مجدد به نظام است»

آری به نظام؟!

 

در سال ۱۳۹۹ جمعا ۲۴۹ نفر در ایران اعدام و ۱۰۱ نفر توسط نیروهای امنیتی کشته شدند

 

بازداشت بیش از ۲۸۰۰ نفر در سال گذشته به دلایل سیاسی، عقیدتی و مدنی

(هرانا)

 

اعدام ۱۹ نفر در اسفند ماه گذشته 

 

احمد خاتمی: «شرکت در انتخابات، آری مجدد به نظام است»