حکمرانی خوب, ویدئو

با حیوانات مهربان باشیم؛ از حیوان‌آزاری جلوگیری کنیم

با حیوانات مهربان باشیم؛ از حیوان‌آزاری جلوگیری کنیم

هرچند وقت یکبار تصاویر دلخراشی از برخورد نهادهای حکومتی و برخی از شهروندان با حیوانات منتشر می‌شود

در آخرین نمونه، ویدئویی درباره استفاده از ماشین پرس زباله شهرداری برای سگ های ولگرد منتشر شد

 

فقدان آموزش و بی توجهی افراد و نهادهای مسئول در جمهوری اسلامی نسبت

به حقوق حیوانات از جمله مهمترین دلایلی هستند که چنین تصاویر دلخراشی رو رقم می‌زنند

حیوانات چه حقوقی دارند؟ یا چه رفتارهایی مصداق حیوان‌آزاری محسوب می‌شوند؟ 

 

تمام موجودات زنده با حقوق تعریف شده‌ای به دنیا می‌آیند، حقوقی که طبیعت براشون تعریف کرده و ما انسان‌ها هستیم

که در طول میلیاردها سال این حقوق را از آنها سلب کرده ایم

وقتی از حقوق حیوانات صحبت می‌کنیم، صحبت از «دادن» حقوق آنها نیست بلکه صحبت از «تامین» و «پس دادن» حقوق آنهاست

ایران ما فقط متشکل از ما انسان‌ها نیست؛ محیط زیست، طبیعت، دریاها، رودخانه‌ها، جنگل ها و البته حیوانات هم جزو ایران ما هستند

به فرزندان خود، به همسایه، دوست، همسر و نزدیکان خود بگوییم که حیوانات هم حقوقی دارند و حیوان‌آزاری در تمامی زمینه‌های دینی، اخلاقی، اجتماعی و فرهنگی امر زشت و محکوم شده‌ای است

 

در جمهوری اسلامی چیزی به نام آموزش درباره حقوق حیوانات وجود ندارد 

نگه داشتن حیوانات خانگی هم  به بهانه «ترویج فرهنگ غربی» با انواع تهدید و مجازات و محدودیت‌ها همراه می‌شود 

 

ایران ما، فرزندان ما، نسل‌های کنونی و بعدی به آموزش، آگاهی و دانش درباره حقوق حیوانات نیاز دارد 

 

با حیوانات مهربان باشیم 

از حیوانآزاری جلوگیری کنیم