حکمرانی خوب, ویدئو

حسن روحانی: در این ۷ سال کارهایی انجام شده که در تاریخ نظیر ندارد.

حسن روحانی: در این ۷ سال کارهایی انجام شده که در تاریخ نظیر ندارد. برخی از این کارها را مرور می کنیم:سرکوب دی ماه ۹۶ سرکوب اعتراضات آبان ۹۸

حسن روحانی: در این ۷ سال کارهایی انجام شده که در تاریخ نظیر ندارد.

برخی از این کارها را مرور می کنیم:

 

سرکوب دی ماه ۹۶

دولت در واکنش به معترضین عملکرد موسسات مالی شبه دولتی به جای شفاف سازی و جبران خسارت مشتریان این بانکها، به سرکوب و بازداشت گسترده روی آورد.

سرکوب اعتراضات آبان ۹۸

بر اساس گزارشات بیش از ۱۵۰۰ کشته در اعتراض به گرانی برجای ماند. و دولت هیچ توضیحی در این خصوص به مردنم نداد

گرانی سرآور ارز

در این سالها دلار از ۳۵۰۰ تومان به نرخ ۲۱۰۰۰ تومان رسید

کسری شدید بودجه در دولت روحانی

دولت روحانی براساس گزارشات بانک مرکزی بدهکارترین دولت در چهاردهه اخیر است و بیشترین میزان کسری بودجه را دارد

امضای کنوانسیون دریای خزر

طی این کنوانسیون سهم ایران به ۱۱ درصد رسید و ایران بسیاری از امتیازات خود را به روسیه بخشید.

سند همکاری ۲۵ ساله چین و ایران

دولت بدون هیچ شفافیت برای مردم مبادرت به تنظیم سند همکاری کرده که به گفته بسیاری از کارشناسان تا سده ها منابع مالی و سیاسی و امنیتی ایران و ایرانی را تهدید می کند.