اینفوگرافی, حکمرانی خوب

خیزشی علیه دروغ و وقاحت

بازداشت

خیزشی علیه دروغ و وقاحت!

جامعه باز:

 

(۱۹ آذر ۱۴۰۱)

 

  • تنها در دانشگاه شریف: صدور ۳۳ حکم بدوی برای ۳۰۰ دانشجوی معترض؛ از تذکر کتبی تا منع موقت تحصیل

 

  • بازداشت دست‌کم ۶۲۰ دانشجو در صد روز نخست اعتراض‌ها در ایران

 

  • بسیاری از دانشجویان همچنان در زندان هستند