راستی آزمایی, ویدئو

راستی آزمایی ادعای احمد خاتمی در خصوص قدرت ایران اقتصادی جمهوری اسلامی

راستی آزمایی ادعای احمد خاتمی

احمد خاتمی: ایران با هدایت و مدیریت ولایت، هفدهمین اقتصاد برتر دنیا است

این ادعا واقعیت دارد؟ 

 

رتبه سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۹۸

 در رتبه ۱۰۰ در جهان قرار دارد

 

سرانه تولید ناخالص داخلی به نسبت سال ۱۳۵۵: 

حداقل ۳۰ درصد کاهش داشته  است

 

رتبه کارآفرینی در سال ۹۷ در جهان :

در جایگاه ۷۲

1 thoughts on “راستی آزمایی ادعای احمد خاتمی در خصوص قدرت ایران اقتصادی جمهوری اسلامی

Comments are closed.