اینفوگرافی, حکمرانی خوب

راهکار نظام برای دانشگاه‌ها؛ افزایش نیروهای حراست

دانشگاه

راهکار نظام برای دانشگاه‌ها؛ افزایش نیروهای حراست

جامعه باز:

رسول جلیلی، رییس دانشگاه صنعتی شریف تهران: «کارکنان حراست این دانشگاه با جذب نیرو از یک شرکت امنیتی خصوصی افزایش پیدا کردند»

«کاری نداریم که این نیروهای جدید بیرون دانشگاه عضو چه نهاد و مشغول چه کاری بودند» ۹ آذر ۱۴۰۱

دانشگاه؛ یکی از کانون‌های اصلی خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی

انتشار گزارش های نگران‌کننده از وضعیت دانشجویان زندانی

دست‌کم ۱۴ دانشجوی زندانی از دانشگاه امیرکبیر