اینفوگرافی, حکمرانی خوب

مردم در غم نان و نظام در فکر امر به معروف

مردم در غم نان و نظام در فکر امر به معروف

مردم در غم نان

نظام در فکر امر به معروف

 

معاون اجتماعی سپاه تهران:

«تشکیل ۳۰۰ گروه امر به معروف و نهی از منکر در سپاه تهران»

«روزانه هر کدام ۱۲ مورد تذکر لسانی ارائه می کنند»

(بهمن ۱۳۹۹)

 

مشکل مردم:

فقر

بیکاری

معیشت

آلودگی هوا

فساد

دروغگویی مسوولان

نگرانی درباره آینده

و ….

 

امر به معروف مشکل چند درصد از مردم ایران است؟!