اینفوگرافی

مردم سرپل ذهاب حاضرند کلیه بفروشند اعلام آمادگی مجدد ایران برای بازسازی سوریه