اینفوگرافی, حکمرانی خوب چیست؟

نابودی جنگل‌ها و منابع طبیعی ایران؛ قاچاق سیستمی

نابودی جنگل‌ها و منابع طبیعی ایران؛ قاچاق سیستمی

نابودی جنگل‌ها و منابع طبیعی ایران؛ قاچاق سیستمی

 

«۸۰ درصد از جنگل‌ها و منابع طبیعی ایران نابود شد»

«نیمی از این نابودی در ۳۰ سال گذشته رخ داده»

(مهر ۱۳۹۹)

 

«خاک ایران با پول‌های گزاف به کشورهایی مثل امارات و عربستان قاچاق می‌شود»

«برداشت خاک از جنگل های هیرکانی به صورت سیستمی و قاچاق انجام می‌شود»

(روزنامه آرمان ملی- ۲ شهریور ۱۳۹۹)

 

نابودی کامل پنج  جنگل در استان اردبیل طی سال‌های اخیر 

وضعیت کنونی: بی‌بازگشت و غیرقابل جبران 

(دی ۱۳۹۸)