اینفوگرافی, حکمرانی خوب, دسته‌بندی نشده

هر روز گران تر از دیروز!

هر روز گران تر از دیروز!

هر روز گران تر از دیروز!

 

هزینه‌های سبد معیشت حداقلی: حدود ۹ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان 

بیش از ۳۲ درصد افزایش طی دو ماه

 

حداقل دستمزد کارگران: حدود چهار میلیون تومان

 

هزینه‌های زندگی روز به روز و ماه به ماه افزایش می‌یابد و کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر راه به جایی ندارند! در حالی که حداقل دستمزد با احتساب تمام مزایای مزدی حدود ۴ میلیون تومان است، هزینه‌های زندگی سر به فلک کشیده و شاید بتوانیم ادعا کنیم این ۴ میلیون تومان هزینه‌ی اجاره‌خانه و حمل و نقل ماهانه‌ی خانوار نمی‌شود.