تصویر, حکمرانی خوب, فسادبان, مهمان, ویدئو

گفتگوی روشنک آسترکی؛ تحلیلگر اقتصادی در خصوص فساد

گفتگوی روشنک آسترکی؛ تحلیلگر اقتصادی در خصوص فساد

گفتگوی روشنک آسترکی؛ تحلیلگر اقتصادی در خصوص فساد

 

سمینار آنلاین «موسسه ترویج جامعه باز» با حضور کارشناسان درباره فساد در جمهوری اسلامی با محورهای زیر:

•فسادهای اخیر در جمهوری اسلامی، به دلیل نوع ساختار اقتصادی است یا ریشه آن را باید در کل ساختار سیاسی و اقتصادی نظام از ابتدای انقلاب جستجو کرد؟

•آیا شرایط و ابزارهای لازم (حقوقی، حقیقی، سازمانی و غیره) برای کنترل فساد و مبارزه با آن در جمهوری اسلامی وجود دارد؟

•مسوولیت شهروندی مردم در مقابل فساد چیست؟ آیا اساسا مردم در این زمینه مسوولیتی دارند؟

فسادهای اخیر در جمهوری اسلامی، به دلیل نوع ساختار اقتصادی است یا ریشه آن را باید در کل ساختار سیاسی و اقتصادی نظام از ابتدای انقلاب جستجو کرد؟

روشنک آسترکی؛ تحلیلگر اقتصادی: رهبر جمهوری اسلامی و بخشی از خواص نظام برای حفظ و انحصار قدرت‌شان به منابع مالی هم دسترسی دارند؛ این نخستین بستر برای بروز فساد اقتصادی در ایران است. سازمان‌های زیر نظر خامنه‌ای اساسا خارج از حوزه حسابرسی‌ها قرار می‌گیرند و اینها هم سرچشمه‌های فساد هستند.

 

شرایط و ابزارهای لازم (حقوقی، حقیقی، سازمانی و غیره) برای کنترل فساد و مبارزه با آن در جمهوری اسلامی وجود دارد؟

روشنک آسترکی؛ تحلیلگر اقتصادی: شعار مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی بیشتر جنبه طنز دارد. مثلا مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری – معاون اول حسن روحانی- از طریق رانت در دولت‌های روحانی و احمدی نژاد فسادهای اقتصادی انجام داد و سال ۱۳۹۶ توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد. اما قاسم سلیمانی به دلیل روابط نزدیک با خانواده جهانگیری، با اعمال نفوذ، مهدی جهانگیری را از زندان آزاد کرد.

قسمت پایانی؛ مسوولیت شهروندی مردم در مقابل فساد چیست؟ آیا اساسا مردم در این زمینه مسوولیتی دارند؟

روشنک آسترکی؛ تحلیلگر اقتصادی: فساد در جمهوری اسلامی، حکومتی است و مردم در نقش شهروندان، امکان ابراز نظر ندارند. نمی‌توان تصور کرد که مردم، مسوولیتی در پروسه مبارزه با فساد داشته باشند. همین فسادهای گسترده باعث شده تا خیلی از مردم به مخالفین نظام تبدیل شوند؛ مردمی که پیشتر شاید هیچگاه دغدغه سیاسی نداشتند.