اخبار, اینفوگرافی, حکمرانی خوب, دسته‌بندی نشده

بیکاری ۶۵ هزار ناوگان ایرانی وابسته به بیمه سبز

تعداد ۶۵ هزار ناوگان حمل‌ونقل ایرانی وابسته به بیمه سبز، به سبب تصمیمات تنبیهی و بازدارنده اتحادیه اروپا از حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای در معرض خطر بی‌کاری قرار گرفته‌اند.

تعداد ۶۵ هزار ناوگان حمل‌ونقل ایرانی وابسته به بیمه سبز، در معرض خطر بی‌کاری قرار گرفته‌اند. مشکلی که از تصمیمات تنبیهی و بازدارنده اتحادیه اروپا از حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای سرچشمه می‌گیرد. رئیس «کمیسیون حمل‌و‌نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق بازرگانی» بیان داشت که این محدودیت‌ها ناشی از رفتار جمهوری اسلامی و مشکلات ارتباطی با بیمه مرکزی ایران است.

از ابتدای سال ۲۰۲۴، به خاطر قوانین تنبیهی اتحادیه اروپا و مشکلات ارتباطی با بیمه مرکزی ایران، امکان استفاده از بیمه سبز برای حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای به تعلیق درآمده است. چیزی که ممکن است منجر به از دست دادن حق بیمه برای ۶۵ هزار ناوگان حمل‌ونقل ایرانی شود که وابسته به بیمه سبز می‌باشند.

در نشست اخیر «کمیسیون حمل‌ونقل، ترانزیت و لجستیک» اتاق ایران، دولت جمهوری اسلامی به عنوان مسئول اصلی این محدودیت‌ها برای حمل‌ونقل جاده‌ای معرفی شد. این وضعیت موجب نگرانی درباره سرنوشت ۶۵ هزار ناوگان حمل‌ونقل ایرانی شده است. ناوگان‌هایی که در نتیجه نبود حکمرانی خوب در ایران و زیر سلطه نظام جمهوری اسلامی در خطر حذف هستند.

#حمل_و_نقل_جاده_ای #بیمه_سبز #حق_بیمه #محدودیت #ناوگان_ایرانی #جاده #ترانزیت_و_لجستیک #جمهوری_اسلامی #جامعه_باز #اتحادیه_اروپا #جامعه_باز_و_دشمنان_آن