اینفوگرافی, حکمرانی خوب

زورگویی، قانون اصلی در جمهوری اسلامی

«تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون حجاب عمل کنند»

زورگویی، قانون اصلی در جمهوری اسلامی

جمهوری دیکتاتوری اسلامی اضافه بر قوانین پوسیده اسلامی که مربوط به ۱۴۰۰ سال پیش می شود، قوانین من درآوردی چون قانون حجاب را پیاده کرده است:

🔹«تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون حجاب عمل کنند»!
محمدجعفر منتظری، رییس دیوان عالی کشور- اردیبهشت ۱۴۰۳

🔺«همه مسئولین قوا بر اجرای طرح نور تاکید دارند و حامی فراجا هستند».
مجید میراحمدی، معاون امنیتی وزیر کشور- اردیبهشت ۱۴۰۳

📌حراست برخی دانشگاه‌ها در ایران به بهانه کوتاه بودن مانتو، بالا بودن آستین مانتو، به سر داشتن شال و جلو باز بودن مانتو اقدام به ضبط کارت دانشجویان می‌کنند.

📌روایت شاهدان: «هر چقدر میزان بازداشتی‌ها بالاتر باشد، درآمد و پاداشی که ماموران گشت ارشاد کسب می‌کنند نیز به مراتب بیشتر خواهد بود».

📌«طرح نور»؛ اسم رمز حکومت برای سرکوب زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند.