راستی آزمایی, ویدئو

حسن روحانی ادعا کرده که «با وجود تحریم‌ها و سنگ‌اندازی وضعیت بهتری داریم»

حسن روحانی ادعا کرده که «با وجود تحریم‌ها و سنگ‌اندازی وضعیت بهتری داریم»

حسن روحانی ادعا کرده که «با وجود تحریم‌ها و سنگ‌اندازی وضعیت بهتری داریم»

آیا این ادعا درست است؟

 

آمارهای اتاق بازرگانی ایران از کاهش ۴۵ درصدی صادرات در بهار امسال خبر می دهند

 

گرانی و تورم نیز روز به روز بیشتر می شوند 

مثلا قیمت هندوانه نسبت به سال گذشته ۱۱۳ درصد افزایش داشته

تورم حمل و نقل به ۶۵ درصد رسیده

لوازم التحریر هم ۲۰ درصد گران تر شده

 

نتایج یک نظرسنجی دولتی در ایران نشان می دهد که ۴۰ درصد از مردم هیچ پس اندازی ندارند

این آمار، پنج درصد بیشتر از سال قبل است

 

بخش های مختلف اقتصاد ایران هم روزهای تیره و تاری را می گذرانند

رشد خدمات در بهار امسال نسبت به سال گذشته: منفی ۳ و نیم درصد

رشد صنعت: منفی ۴ و چهاردهم درصد

 

در کنار همه اینها پول ملی ایران هم روز به روز بی ارزش تر می شود

 

پس اینکه

حسن روحانی ادعا کرده که «با وجود تحریم‌ها و سنگ‌اندازی وضعیت بهتری داریم»

ادعای درستی نیست

او به مردم اطلاعات غلط داده است