راستی آزمایی, ویدئو

راستی آزمایی ادعای امیرحسین قاضی زاده در خصوص تغییرات نظام اداری کشور

راستی آزمایی ادعای امیرحسین قاضی زاده در خصوص تغییرات نظام اداری کشور

راستی آزمایی ادعای امیرحسین قاضی زاده در خصوص تغییرات نظام اداری کشور

 

امیرحسین قاضی‌زاده در سومین مناظره خود مدعی شد نظام دیوان سالاری (اداری) در ایران ۷۰ سال تغییر نکرده است.

 

راستی آزمایی ادعای امیرحسین قاضی زاده در خصوص تغییرات نظام اداری کشور

این ادعا واقعیت دارد؟

بررسی تغییرات نظام اداری نشان می دهد اولین اقدام مشخص برای اصلاح نظام اداری، تشکیل شورای عالی اداری در سال ۱۳۴۰ است. که تدوین «قانون استخدام کشوری» از جمله مصوبات آن دوران است.

 

بعد از سال ۵۷ اولین  اصلاح اداری بواسطه  اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی با عنوان “ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضروری” شکل گرفت. که هدف عمده آن تطبیق نظام اداری کشور با ارزش های اسلامی بود.

 

دومین تغییرات نظام اداری از نیمه دوم سال ۱۳۷۶ توسط سازمان اداری و استخدامی کشور آغاز شد که  در برنامه سوم توسعه‌، “برنامه راهبردی تحول اداری” راهکارها و روش های آن تصویب شد.

بنابراین ادعای سید امیرحسین قاضی‌زاده نادرست است.

 

معرفی پروژه راستیآزمایی در «موسسه ترویج جامعه باز»

در عصر انفجار اطلاعات و استفاده روزافزون شهروندان از شبکه‌های مجازی، تفکیک میان اخبار درست و نادرست از یکدیگر کار ساده‌ای نیست؛

از این‌رو، راستی‌آزمایی امروزه از اهمیت فوق العاده‌یی برخوردار شده است. این موضوع بویژه در کشورهای بسته و غیردموکراتیک، از اهمیتی دوچندان برخوردار است

چرا که در غیاب گردش آزاد اطلاعات و رسانه‌های آزاد، این رسانه‌های حکومتی هستند که اغلب به صورت هدفمندی، داده‌های نادرست و گمراه کننده‌ای را با ظاهری درست و فریبنده منتشر می‌کنند.

«موسسه ترویج جامعه باز» در پروژه حاضر بر راستی‌آزمایی و درست‌سنجی اخبار در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران متمرکز شده است و داده‌ها و ادعاهای منتشر شده در حکمرانی جمهوری اسلامی را راستی‌آزمایی می‌کند. این پروژه گزارش‌ها و اخبار مختلف از جمله در زمینه‌ تحریم، آمارهای دولتی، فساد اداری و اقتصادی و بویژه ادعاهای مقام‌های مسوول در جمهوری اسلامی را راستی‌آزمایی می‌کند. تحلیل و گزارش‌های  این پروژه با بیانی ساده و در عین حال، دقیق و مستند تولید می‌شوند و به دست مخاطبان در داخل و خارج از ایران می‌رسند.